De Kronkelaar groep 3
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

-Kinderen zitten in de zithouding.
-De leerkracht zit zo dat ieder kind hem goed kan zien.
-De leerkracht kan verschillende commando’s geven:
Commando pinkelen: de leerkracht en de kinderen trommelen zichtbaar met beide pinken op tafel.

Commando hol: handpalmen naar boven draaien.

Commando bol: handpalmen naar beneden.

Commando plat: handen plat op de tafel.

Commando vlak: de zijkant van de handen op tafel.

Aan elk bevel moet het woordje ‘commando’ vooraf gaan. Wordt dat er niet bij gezegd, dan mogen de kinderen het bevel niet uitvoeren en gaan ze gewoon door met waarmee ze al bezig waren. Wie wel het foute commando uitvoert, is af. Hoe sneller de bevelen elkaar opvolgen, hoe moeilijker het is om ze foutloos uit te voeren.

Bijvoorbeeld: COMMANDO PINKELEN - iedereen pinkelt - COMMANDO BOL - handen bol - COMMANDO PINKELEN - pinkelen - COMMANDO PINKELEN - gewoon door pinkelen - COMMANDO HOL - handen hol - COMMANDO. PLAT - handen plat - COMMANDO PINKELEN - pinkelen - BOL - gewoon door pinkelen – PLAT- gewoon doorpinkelen etc.

Suggesties

Begin in een langzaam tempo en ga dan steeds sneller.
De leerkracht kan eerst de bevelgever zijn. Als het spel eenmaal loopt, kan een kind de rol van bevelgever overnemen.
Ook kunnen anderen commando’s worden bedacht, zoals commando ‘hoofd’, ‘schouders’, ‘knie’ etc.